Lĩnh vực hoạt động

QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH

• Quy hoạch chiếu sáng Thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

• Quy hoạch cấp nước Vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

• Quy hoạch hệ thống xe buýt tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

• Quy hoạch tuyến cố định tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.