Dự án tiêu biểu

Thiết kế trụ sở ngân hàng Phước Kiển-TP.HCM

- Loại hình: Thiết kế công trình dân dụng

- Quy mô: 1400 m2

- Địa điểm: huyện Nhà Bè - thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Phước Kiển