Dự án tiêu biểu

Thiết kế trụ sở ngân hàng Nam Sài Gòn-TP.HCM

- Loại hình: Thiết kế công trình dân dụng

- Quy mô: 1000 m2

- Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Nam Sài Gòn