Dự án tiêu biểu

Thiết kế trụ sở chi cục thuế Tân Biên-H.Tân Biên-T.Tây Ninh

- Loại hình: Thiết kế công trình dân dụng

- Quy mô: 2000 m2

- Địa điểm: huyện Tân Biên - Tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Biên