Dự án tiêu biểu

Thiết kế bản vẽ thi công đường 788-T.Tây Ninh

 

- Loại hình: Thiết kế xây dựng đường giao thông

- Quy mô: 20km

- Địa điểm : huyện Tân Biên

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh