Dự án tiêu biểu

Quy hoạch tuyến xe buýt tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

- Loại hình: Quy hoạch chuyên ngành HTKT đô thị

- Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh