Dự án tiêu biểu

Quy hoạch phân khu phường Tân Chánh Hiệp-Quận 12-TPHCM

- Loại hình: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

- Quy mô: 310ha

- Địa điểm: phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12-TPHCM

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận 12