Dự án tiêu biểu

Quy hoạch phân khu Khu 100ha phường Thạnh Xuân-Q12-TPHCM

- Loại hình: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
- Quy mô: 100ha
- Địa điểm: phường Thạnh Xuân – Quận 12-TPHCM
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận 12
- QĐPD số 7160/QĐ-UBND ngày 30/12/2013