Dự án tiêu biểu

Quy hoạch Nông thôn mới xã Thanh Điền-H.Châu Thành-T.Tây Ninh

- Loại hình: Quy hoạch xã nông thôn mới

- Quy mô: 2.364ha

- Địa điểm: xã Thanh Điền – huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền

- QĐPD số 365/QĐ-UBND ngày 28/9/2012