Dự án tiêu biểu

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hoa Thương-H.Cần Giuộc-T.Long An

- Quy mô: 100HA

- Địa điểm : huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoa Thương