Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Hưng-H.Vĩnh Lợi-T.Bạc Liêu đến năm 2030