Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chiếu sáng Thành phố Cần Thơ đến năm 2030

- Loại hình: Quy hoạch chuyên ngành HTKT đô thị

- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Cần Thơ