Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chi tiết khu dân cư nhà vườn Bảo Giang-H.Nhơn Trạch-T.Đồng Nai

- Loại hình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Quy mô: 67ha

- Địa điểm: Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo Giang-Đồng Nai

- QĐPD số 1454/QĐ-UBND ngày 17/5/2016