Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Lộc Thịnh-H.Long Thành-T.Đồng Nai

- Loại hình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Quy mô: 77ha

- Địa điểm: Thị trấn Long Thành - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

- Chủ đầu tư: Công ty Lộc Thịnh

- QĐPD số 670/QĐ-UBND ngày 9/3/2012