Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Bình-TP.Tây Ninh-T.Tây Ninh

- Loại hình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Quy mô: 92.16ha

- Địa điểm: Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập Phước Thành

- QĐPD số 2033/QĐ-UBND ngày 30/9/2009