Dự án tiêu biểu

Quy hoạch chi tiết Công viên Tân Châu-H.Tân Châu-T.Tây Ninh

- Loại hình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Địa điểm: Huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu

- QĐPD số 2895/QĐ-UBND ngày 30/12/2013