Dự án tiêu biểu

Quy hoạch cấp nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

- Loại hình: Lập dự án đầu tư

- Quy mô: 59ha

- Địa điểm: thị xã Tây Ninh-tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập Phước Thành