Dự án tiêu biểu

Lập Dự án ĐT và TK bản vẽ thi công đường KàTum-Tân Hà-T.Tây Ninh

- Loại hình: Thiết kế xây dựng đường giao thông

- Quy mô: 10km

- Địa điểm: huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh