Dự án tiêu biểu

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT KHU NHÀ VƯỜN BẢO GIANG

- Quy mô: 67ha

- Địa điểm: xã Phước An - huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo Giang-Đồng Nai